WTC namnWTC loggatfn  070 494-8069
e-post: contact (at) worldtransformation.se

World Cafe

worl cafe

Vad är World Café och varför behövs det?

 World Café är en användarvänlig metod för att skapa meningsfulla och kooperativa dialoger kring frågor som är viktiga. Som en organisatorisk eller social designprocess erbjuder World Café ett praktiskt sätt att förbättra människors förmåga att tänka tillsammans. Metoden är född ur det stora intresset för dialogmetoder och kan lätt tillämpas på organisationer och samhällen. Metoden katalyserar det dynamiska samtalet och öppnar nya möjligheter till åtgärder.

I en World Café-dialog länkas små, intima samtal samman och bygger vidare på varandra då deltagarna rör sig mellan grupperna, korsbefruktar idéer och skapar nya kontakter kring frågor som verkligen betyder något för deras liv, arbete, eller gemenskap. Eftersom detta levande nätverk av samtal utvecklas genom flera omgångar av utforskning och kunskapsdelning växer en känsla av helhetssyn och innovativa möjligheter fram.

 På grund av sin unika struktur möjliggörs Café-lärande i stora grupper, ofta hundratals människor, som tänker tillsammans kreativt som en del av en enda, sammanhängande konversation.

 Varför det behövs!

En enkel insikt har varit katalysator till utvecklingen av World Café- konceptet:

På det sätt som människor normalt talar med varandra och engagera sig i samtal leder dessa ofta inte till en bättre förståelse eller ett förbättrat samarbete. Snarare kan det orsaka missförstånd och även konflikter.

 Genom att erkänna denna olyckliga mänskliga tendens, valde World Café-pionjärerna att noga undersöka vår förmåga att tala och lyssna till varandra och bygga metoden på deras uppfattning om denna förmåga.

Kontakta oss ifall ni vill få kontakt med någon av våra tidigare uppdragsgivare för referenser.