WTC namnWTC loggatfn  070 494-8069
e-post: contact (at) worldtransformation.se

ÖPPET FORUM

Cirkel SB2007

Open Space Technology eller "Öppet Forum", som det kallas av vissa
på svenska, är en arbetsform för kreativa möten och konferenser. Formen är enkel, väl utprövad och har finslipats under många år. Den skiljer sig mycket från traditionella konferenser, som bygger på en detaljerad dagordning, föreläsningar och ett späckat tidsschema och passiva deltagare.

Upphovsmannen, Harrison Owen, är organisationskonsult från USA och har framgångsrikt tillämpat metoden sedan 1985 i USA, Kanada, Europa, Sydamerika, Indien och Afrika.

Open Space kan användas internt i företaget/organisationen eller externt i samverkan med kunder, leverantörer och andra intressenter. Gränsöverskridande samverkan är en av huvudpoängerna med Open Space. Metoden är även effektiv när ämnet är "hett" och det finns inbyggda intressemotsättningar bland deltagarna. Open Space bygger på att deltagarna, inom en vid ram, skapar sin egen dagordning och sin egen konferens.

Vilka ska delta?
Alla som känner sig kallade och vill! Metoden har tillämpats i grupper om fem till mer än tusen personer. Metoden bygger på frivilligt deltagande, intresse och eget ansvar. Ingen ska beordras att delta i en Open Space - session.

Temat ska vara klart och tydligt formulerat men ändå ge utrymme för fantasin. Det ska vara relevant och engagerande för dem som bjuds in. Det är viktigt hur inbjudan formuleras. vid en, två eller tre dag

Med hjälp av "Open Space Technology"
kan man:

  • skapa gemensamma framtidsvisioner
  • skapa samverkan mellan avdelningar och arbetsgrupper
  • uppmuntra till delaktighet, egna initiativ och eget ansvarstagande
  • ge en grund för praktiskt samarbete i frågor som engagerar många
  • ta vara på alla deltagarnas kunskaper, kreativitet och energi
  • inventera nya idéer och vägar för framtida produkter och marknader
  • genomföra marknads-undersökningar eller produktutveckling tillsammans med olika intressenter.

Vår erfarenhet av öppet forum

Ragnar Ahlström Söderling deltog som deltagare i den första konferensen baserad på ”Open Space Technology” (OST) som hölls i Europa (OT5 Organization Transformation Symposium som pågick under en vecka i augusti 1987 på Ashridge Management School i Storbritannien).

Året därpå ledde han (tillsammans med en kollega) OT6 som hölls i augusti i Stockholms skärgård med ca 125 deltagare. Sedan dess har han framgångsrikt lett ett antal OST med varierande antal deltagare (5 – 120).

2000-10-25 deltog han i ett Open Space om Open Space som leddes av Harrison Owen (som skapade OST) i Stockholm.

Förteckning över några tidigare uppdrag med Öppet Forum

European Entrepreneurship Education Workshop den 11 juni 2012 i Lund ca 25 deltagare (heldag med halva dagen world café och halva dagen open space technology. (Hölls på engelska)

Open Space Technology – möte med Programområdet HÄLSA, LIVSKVALITET och VÄLFÄRD vid Högskolan Dalarna på Gyllene Hornet i Tällberg. ca 25 deltagare (heldag) 2008-08-14

Open Space som hölls i Lärandegemenskapens regi på Sätra Brunn 20-22 april 2007 med ca 35 deltagare. (Hölls på engelska)

Penta Plus Öppet forum om ingenjörsutbildningar, Kopparberg, 16 deltagare (heldag) 2005-01-20

Open space om Högskolan Dalarnas framtid i Garpenberg den 4 juni 2002 med ca 120 deltagare

Visionsmöte för Leader II Dalarna i Rättvik ca 60 personer (heldag) 1999OTX Organization Transformation Symposium i Tällberg, ca 25 personer(5 dagar) 1992

OT6 Organization Transformation Symposium i Djurhamn, ca 125 personer (5 dagar) 1989

Kontakta oss ifall ni vill få kontakt med någon av våra tidigare uppdragsgivare för referenser.