WTC namnWTC loggatfn  070 494-8069
e-post: contact (at) worldtransformation.se

Forskningspublikationer

Strategilådan - Modeller och begrepp för dialog kring företagsstraegier 
Ragnar Ahlström Söderling

Är urspungligen en kandidatuppsats som uppdaterats och publicerats av WTC AB.

Detta häfte (57 sidor) kan köpas från oss
(se produkter)
  Ahlström Söderling, Ragnar, Ager, Bengt, Bergqvist, Mathias, Bengtsson, Patrik. Local development and co-operation in wood manufacturing : Case studies in Sweden. I: Proceedings of Symposium on New Opportunities for Forest-Related Rural Development, IUFRO, Slee, Bill;Hughes, Irene;, Symposium on New Opportunities for Forest-Related Rural Development, IUFRO, Aberdeen, Scotland, August 23 - 27, 1999. p. 231-35. (ISBN 0852810148)  
wood3 

 Bergqvist, Mathias, Ahlström Söderling, Ragnar, Andersson, Mattias. Fallstudier av lokal utveckling och nätverk i träförädling. Taxonomi, teori och analysmodeller: Case studies of local development and networks in wood manufacturing. Taxoxnomy, theory and models of analysis. Rapport/Skogsindustriella institutionen, Nr. 7, Högskolan Dalarna, Garpenberg, 2000, s. 41. ISNN 1403-8188

 
Samverkan i träförädling

Ager, Bengt, Bergqvist, Mathias, Bengtsson, Patrik, Ahlström-Söderling, Ragnar, Fröding, Anders, Johansson, Lars. Samverkan i träförädling: Dokumentation och preliminär analys av ett 30-tal samverkansfall. Industri och Teknik - Arbetsdokument, Nr. 5, Högskolan Dalarna, Garpenberg, 1998, s. 33+bil.

 

Bergqvist, Mathias, Ahlström Söderling, Ragnar, Andersson, Mattias. Strategiska nätverk i träförädling : Strategic networks in wood manufacturing. Analysis and anthology. Rapport/Skogsindustriella institutionen, Nr. 9, Högskolan Dalarna, Garpenberg, 2000, s. 140. ISNN 1403-8188

 
Karlsruhe2003  Ahlström Söderling, Ragnar. Does Benchmarking Support Innovation That Leads To Competitive Advantages? : Some observations in a study of manufacturing companies' use of best practices. The Symposium on the Entreprenurship-Innovation-Marketing Interface, Karlsruhe, Germany, October 9-10, 2003. 
   
JSBE Cover 2003

Ahlström Söderling, Ragnar. SME strategic business networks seen as learning organizations. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 10, Nr. 4, 2003, s. 444-454.

 
 

Ahlström Söderling, Ragnar. Giving Regional and Local Policy Makers a View of the Regions Firms Foundation for Sustainable Competitiveness: Some Reflections after a Best Business Practice Study in a County of Sweden. 8th Uddevalla Symposium, Uddevalla, Sweden, September 15-17, 2005.

 

Fölster, Stefan, Ahlström Söderling, Ragnar. Fördel Dalarna: näringslivsutvecklingens nya mentala karta. Framsyn Dalarna, Borlänge, 2003, p. 40 [57].

 
 

Ahlström Söderling, Ragnar. Regionala företags förutsättningar för internationell konkurrenskraft : utvärdering av en undersökningsmodell. Stockholm, Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, 2006. (ISBN 91-7155-269-3), PhD Doktorsavhandling

 Kan köpas från oss (se produkter)
Ahlström Söderling, Ragnar. Innovation Entrepreneurship in Manufacturing Firms. In The Entrepreneurship - Innovation - Marketing Interface, Würth, Reinhold;Gaul, Reinhold;, Vol. IEP Volume 12a, Künzelsau, Swiridoff Verlag, 2007. (ISBN 978-3-89929-120-9) 

Ahlström Söderling, Ragnar. Entreprenörskap i destinationsutvecklingen. In Utveckla turistdestinationer, Bohlin, Magnus, Elbe, Jörgen, Uppsala, Uppsala Publishing House, 2007. (ISBN 978-91-7005-339-9)

 
MSBG_Sbugroll  Ahlström Söderling, Ragnar, Bianchi, Carmine, Bivona, Enzo, Dyner, Isaac, Galan, Liliana, Strocchia, Marisela, Winch, Graham. Managing Small Business Growth . Högskolan Dalarna, Borlänge, 2007. (ISBN 976-91-85941-00-1) 

The Book that is a result of a EU Project is thought to be tha foundation for courses in Small business growth management - either for experienced SME Managers or for Master Students. Included is a CD with Interactive Learning Environments for simultion of different growth strategies as werll as powerpoints and ten case studies.

Denna bok kan ni köpa från oss (se produkter)
Mojligheternas_marknad_cover Ahlström Söderling, Ragnar, Nätverk framåt! Att försöka integrera företagare med utländsk bagrund i den lokala företagsgemenskapen.  i Möjligheternas marknad , Åsa-Karin Engstrand(red.), Tillväxtverket, Stockholm,2010.
Denna antologi ger en aktuell översikt av forskningsläget rörande företagande, migration och tillväxt och presenterar aktuell data om företagare med utländsk bakgrund i Sverige.
Kan köpas eller laddas ner här