WTC namnWTC loggatfn  070 494-8069
e-post: contact (at) worldtransformation.se

Forskningspublikationer

Ragnar Ahlström Söderling
har under åren varit inblandad i ett antal mindre och några större forskningsprojek. Dessa har bl a handlat om Ragnar Ahlström Söderlingentreprenöriella avknoppningar från högteknologiska företag, Affärsstrategiska nätverk bland småföretag inom träförädlingsföretag och Regionala tillverkningsföretags förutsättningar att vara internationellt konkurrenskraftiga.
Han deltog även i ett EU-finsierat projekt kring småföretags tillväxt med deltagande från universitet i Europa och Sydamerika.
Dessa forskningsprojekt har resulterat i konferenspapper, artiklar, bokkapitel, rapporter och några böcker. En kort beskrivning av tryckta publiceringar hittar du här.