WTC namnWTC loggatfn  070 494-8069
e-post: contact (at) worldtransformation.se

Frequently Asked Questions

Här svarar vi på vanliga frågor

Q: Vad menar ni med transformation
A: Transformation innebär ju omvandling och innebär i den materiella världen ett skifte av form [oftast irreversibelt] som t ex puppans omvandling till fjäril. Vi använder ordet i betydelse av språngvis (radikal) förändring av tankemönster, rutiner, affärsverksamheter osv.


Q: [FAQ Question]
A: [FAQ Answer]