WTC namnWTC loggatfn  070 494-8069
e-post: contact (at) worldtransformation.se

There is a need for transformation in the social, ecological, economical and political systems of the world
- transformation need energy and action!
What are you waiting for?

Välkommen till oss

Har du hittat hit är du antagligen intresserad av utveckling och kanske till och med transformation av ditt företag eller din organisation. Vi har en god kompetens inom entreprenörskap och innovation, tillväxtföretagande samt lärande organisationer. Dessutom förfogar vi över ett nätverk av kompetenta konsulter inom diverse områden som vi samverkar med i de fall vår kompetens eller kapacitet inte räcker till.

Vad vi kan göra för just dig och din organisation diskuterar vi gärna med dig efter det att du fått ett första intryck av vad vi erbjuder på dessa sidor

Vår grundläggande uppfattning om utveckling är att det börjar med våra individuella och kollektiva val och dessa styrs i sin tur av våra medvetna och omedvetna tankemönster. Även de medvetna tankemönstren är ofta oreflekterade vilket innebär att transformation av individers och organisationers beteenden handlar om att medvetandegöra sig om dessa val och tankemönster och reflektera över dem. Detta sker bäst genom en kultur där det uppmuntras till reflekterande dialogmöten

Vision
Vår vision är en transformerad värld där hela mänskligheten lever i en hållbar situation som den är nöjd med ("hög bruttonationallycka")

Mission
Vårt uppdrag är att stödja individer, grupper, organisationer, länder och planeter (just nu fokuserar vi på Jorden :-) ) i deras ansträngningar att omvandla kollektiva tankemönster så att de är i linje med en värld som fungerar på ett hållbart sätt för alla

F1 had been used as well as might stay hublot replica sale till 2013, whenever Rolex lastly guaranteed sponsorship privileges however there have been other people. The answer arrived within 1964 using the beginning of 1 associated with Numerous finest rushing sequence fake rolex sale. A brief history associated with rolex replica is actually nicely publicised throughout the United states alcoholic beverages prohibition from the Twenties as well as Thirties, bootleggers tuned their own vehicles in order to outrun law rolex replica uk departing the swathe associated with motorists as well as vehicles along with very rolex replica sale to complete when the prohibition had been raised. The actual previous bootleggers fulfilled in a seaside within Sarasota in order to competition rather, in a website employed for the actual tag heuer replica pace operates from the 40's.
ralph lauren skjorta ralph lauren keps ralph lauren parfym denim & supply ralph lauren ralph lauren mössa nike air max 90 air max 90 nike air max 90 dam air max 90 dam Billiga nike air max